ЕС 1035

Технически характеристики:

    Производителност - 160 хил. операции в секунда по смес Гибсон-3.
    Пропускна способност на каналите - 1200 Кб/с.
    Заемана площ на основен комплект - 110 кв. метра.
    Работна температура на околната среда -  5-40°С.
    Мощност, употребявана от основен комплект -  40 кВ.

Демонстрационен център - Москва

ЕС-1035 - Първата изчислителна машина от Серия-2(напълно съвместима програмно със серия IBM 370), е разработена под ръководството на Г. Д. Смирнов в Минск с активното участие на ЦИИТ-София.  Машината поддържа виртуална памет. Произвежда се едновременно в Минск и ЗИТ София, България.